தலைப்புகள் பதிவிறக்க
பாபரி என்றும் நம் நினைவில்
ஜனநாயக மாண்புகளை பாதுகாப்போம் (13.09.19)
ஸ்காலர்ஷிப் 2019
தரமான தலைமுறையை உருவாக்குவோம் (5.7.19)
இறுதி பத்தில் இறைவனோடு (24.05.19)
பத்ரு களம் நோக்கி நாம்
யாருக்காக கொடுத்தான் (17.5.19)
ரமளான் அமல்களால் அலங்கரிப்போம் (10.5.19)
குறைபாடில்லாத நோன்புகள் (3.5.19)
அலஸ்து பி ரப்பிக்கும் ? (26.4.19)
 • எம்மைப் பற்றி

  சமுதாயத்தின் வழிகாட்டிகளான இமாம்களை ஒன்றிணைத்து சக்தி படுத்துவதின் மூலம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் வலிமைப்படுத்து எமது நோக்கமாகும்.

 • தொடர்பு கொள்ள

  எங்களை தொடர்புகொள்ள கீழ்காணும் தொலைபேசி அல்லது மினஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  (+91) 9894603500

  info@imamscounciltn.com

 • Recent Menu