தலைப்புகள் பதிவிறக்க
விடுமுறையை வீணாக்காதீர் (20.04.18)
மிஹ்ராஜ் - மாநபி கண்ட காட்சிகள் (13.4.18)
ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் (6.4.18)
சினிமா - தவறுகளும் தீர்வுகளும் (30.3.2018)
அல்-முஸ்லிமு அஹுள் முஸ்லிம் (23.03.2018)
அனுதினமும் அருள் மறை (16.03.18)
இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கான சம நீதியும் சம உரிமையும் (9.3.18)
சக்தி பெறு! சக்தி படுத்து!! (2.3.18)
மஹல்லாவின் மையப் புள்ளியே மஸ்ஜித்கள் (23.2.18)
மொழியும் மக்களும் (16.2.18)
 • எம்மைப் பற்றி

  சமுதாயத்தின் வழிகாட்டிகளான இமாம்களை ஒன்றிணைத்து சக்தி படுத்துவதின் மூலம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் வலிமைப்படுத்து எமது நோக்கமாகும்.

 • தொடர்பு கொள்ள

  எங்களை தொடர்புகொள்ள கீழ்காணும் தொலைபேசி அல்லது மினஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  (+91) 9894603500

  info@imamscounciltn.com

 • Recent Menu