தலைப்புகள் பதிவிறக்க
அலஸ்து பி ரப்பிக்கும் ? (26.4.19)
ஒரு விரல் புரட்சி (12.4.19)
ஏமாறாதே ஏமாற்றாதே (5.4.19)
அழுக்கு நுரைகள் நிச்சயம் அழிந்து போகும் (29.03.19)
உயரிய நேசம் (22.03.19)
சிந்தனை எனும் சீரிய அமல் (15.03.19)
பலமே பாதுகாப்பு (8.3.19)
ஒற்றுமை (1.3.19)
குகையில் மூன்று மனிதர்கள் (வரலாறு + படிப்பினை) 22.2.19
சத்தியமே சாதிக்கும் (15.2.19)
 • எம்மைப் பற்றி

  சமுதாயத்தின் வழிகாட்டிகளான இமாம்களை ஒன்றிணைத்து சக்தி படுத்துவதின் மூலம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் வலிமைப்படுத்து எமது நோக்கமாகும்.

 • தொடர்பு கொள்ள

  எங்களை தொடர்புகொள்ள கீழ்காணும் தொலைபேசி அல்லது மினஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  (+91) 9894603500

  info@imamscounciltn.com

 • Recent Menu