பாபரி‬ மஸ்ஜித் கட்டி எழுப்புவதே நீதி தஞ்சையில் தர்ணா‬

ஆல் இந்தியா ‪‎இமாம்ஸ்‬ கவுன்சில் சார்பில்
தஞ்சையில் வைத்து பாபரி‬ மஸ்ஜித் கட்டி எழுப்புவதே

நீதி என்ற தலைப்பில் மாபெரும் ‪‎தர்ணா‬ 

போராட்டம் நடைபெறுகிறது

You need to login to Post a comment
 • எம்மைப் பற்றி

  சமுதாயத்தின் வழிகாட்டிகளான இமாம்களை ஒன்றிணைத்து சக்தி படுத்துவதின் மூலம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் வலிமைப்படுத்து எமது நோக்கமாகும்.

 • தொடர்பு கொள்ள

  எங்களை தொடர்புகொள்ள கீழ்காணும் தொலைபேசி அல்லது மினஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  (+91) 9894603500

  info@imamscounciltn.com

 • Recent Menu