ஆல் இந்தியா இமாம்ஸ் கவுன்சிலின் சார்பாக டெல்லியில் நடக்கும் விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தேசிய செயலாளர் அப்துல் கபூர் மன்பயீ, தேசிய பொது செயலாளர் முஃப்தி ஹனீப் அஹ்ரார் காஸிமீ,தேசிய ஒருங்கினைப்பாளர் மெளலவி ஹாலிது ரஷாதி மற்றும் டெல்லியின் மாநில பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்